TROYA TOHUM

Andifli Yatırım Topluluğu’nun tohumculuk sektöründeki üyesi Troya Tohum, Antalya, Aksu, Kurşunlu’da, 70 dekar arazi üzerinde kurulmuştur.

Troya Tohum, 16 dekar yüksek ve modern sera, yarım dekar fidelik, nem ve sıcaklık kontrollü depo, son teknoloji ile donatılmış laboratuvar, biyolojik testleme ünitesi, tohum üretim ünitesi, ıslah aşamalarında verilerin değerlendirildiği yazılım ve daha pek çok araştırma-geliştirme donanımıyla tohum ıslahı ve üretimi yapmaktadır.

Troya Tohum, yüksek uzmanlığa ve deneyime sahip araştırma-geliştirme kadrosuyla, kendi tesislerinde geliştirmeyi sürdürdüğü sebze tohumlarından dikkate değer bir kısmını, lisanslama ve pazara sunma aşamasına ulaştırmıştır.
Diğer yandan, Troya Tohum, bazı yurt dışı tohum üreticilerinin ülkemizdeki partneridir. Troya Tohum, ülkemizin coğrafyasına ve iklimine uygun bulunan tohumları dikkatle seçmekte, deneme seralarında yeterli süre test ettikten sonra ithal etmekte ve çiftçilere ulaştırmaktadır.

Troya Tohum, uzman ve deneyimli çalışanlarıyla olduğu kadar, yönetim organlarıyla da koşulsuz müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir. Troya Tohum, her türlü faaliyeti özenle planlamakta, dikkatle uygulamaya geçirmekte, uygulama sonuçları kontrol etmekte ve gerektiğinde derhal düzeltici faaliyetlere başvurmaktadır.

Troya Tohum, tohumculuğun ithalata ve dövize bağımlılığını azaltacak “ithal ikameci” yerli tohumculuğun en saygın şirketleri arasında yer almayı hedeflemektedir.