AGROTALYA

Andifli Yatırım Topluluğu’nun beşinci gam ürün sektöründeki üyesi Agrotalya, sunuma konu ettiği bütün ürünlerin öncüsü ve pazarın lideridir.

Agrotalya, yurt dışından ithal ettiği “Yemeye Hazır Koçanda Tatlı Mısır” ve “Yemeye Hazır Haşlanmış Kırmızı Pancar” ürünlerini, ilk defa Türk tüketicinin beğenisine sunmuş ve bu projesinde büyük bir başarı sağlamıştır.

Agrotalya, “Koçanda Tatlı Mısır”, “Haşlanmış Kırmızı Pancar” ve benzeri beşinci gam ürünleri, ithal eşdeğeri kalitede, ülkemizde üretilmesini sağlayacak modern bir işleme tesisi kurmayı, yakın dönem planları arasına almıştır.

Diğer yandan, Agrotalya, “Frenk Yemişi” (halk deyişiyle “dikenli incir”) bitkisini ticarileştiren ülkemizdeki ilk firmadır.

Agrotalya, mevsiminde doğadan toplanmasını sağladığı dikenli inciri, “Frenk Yemişi” adıyla ilk defa Türk tüketicinin beğenisine sunmuş ve bu girişimi büyük bir başarı sağlamıştır. Böylece, doğada kendiliğinden yetişen, pazara konu olmayan bir ürünü tüketici ile buluşturmuş, tarım sektörüne yeni bir istihdam alanı eklemiştir.

Agrotalya, dikenli inciri, “kontrollü” ekmeyi, yetiştirmeyi, işlemeyi ve yemeye hazır olarak tüketiciye sunmayı planlamaktadır. Dikenli incirin kontrollü üretilmesiyle, sindirime ve sağlığa çok iyi gelen bu bitkinin, her mevsim bulunabilirliği sağlanmış olacaktır.