İNSAN KAYNAKLARI

Andifli Yatırım Topluluğu’da, “insan” bütün faaliyetlerin odağıdır; insan aklı, bilgisi, emeği ve hayal gücü her zaman yüksek itibar görür ve koşulsuz desteklenir.
Andifli Yatırım Topluluğu’nda, “çalışan memnuniyeti” kurumsal yapının ana eksenlerinden biridir ve her düzeyde özenle gözetilir.
 • Andifli Yatırım Topluluğu’nda, şu tutumlar temel nitelikler olarak tanımlamıştır:
 • Yaratıcılık
 • Mükemmeliyetçilik
 • Çalışkanlık
 • Dürüstlük
 • Sadakat
 • Andifli Yatırım Topluluğu;
 • Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlar.
 • İşe giriş ölçütlerini yazar ve bu ölçütlere uyar.
 • Çalışanlara adil davranır.
 • Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerinin artırmalarına yönelik politikalaroluşturur ve eğitim programları gerçekleştirir.
 • Çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapar, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda görüş alışverişinde bulunur.
 • Görev tanımlarını, performans ve ödüllendirme kriterlerini belirler.
 • Ücretlerin belirlenmesinde verimliliği esas alır.
 • Çalışanlar arasında ayrım yapmaz. Çalışanların fiziksel, ruhsal, duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemleri alır.
 • Çalışanlara güvenli çalışma ortamı sağlar.